Formulier 'dwangsom bij niet tijdig beslissen' beschikbaar

Als u een aanvraag of bezwaar bij de Belastingdienst indient, hoort u binnen de wettelijke termijn een beslissing van de belastingdienst te ontvangen