Wat doen wij


Ons dienstenpakket omvat de volgende werkzaamheden:
•    Inboeken van de administratie
•    Internetboekhouden
•    Salarisadministratie
•    Het opstellen van de jaarrekening
•    Overige rapportages zoals tussentijdse rapportages en prognoses
•    Aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting inclusief opgaaf ICP
•    Advisering
•    Administratieve ondersteuning

Om deze diensten zo efficiënt en goed mogelijk voor u te kunnen verrichten maken wij gebruik van geavanceerde software, hanteren wij strakke procedures bij het opstellen jaarrekeningen en aangiften en worden onze medewerkers voortdurend bijgeschoold. Onze standaard informatie-uitwisseling met de Belastingdienst vindt eveneens geautomatiseerd en elektronisch plaats.

Een belangrijk deel van de scholing van onze medewerkers vindt plaats onder de vleugels van de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen).
Het deelnemen aan het opleidingsprogramma van deze organisatie waarborgt een hoog opleidingsniveau van onze medewerkers en een hoge kwaliteit van onze dienstverlening.

Voor ingewikkelde of heel specifieke vraagstukken kunnen wij een beroep doen op een uitgebreid netwerk van specialisten die wij, na overleg met u, inschakelen. Hierdoor bent u verzekerd van dienstverlening op hoog niveau tegen een goede prijs.
Doordat wij deze deskundigheid op uurbasis inhuren betaalt u niet teveel en kunnen wij onze eigen tarieven laag houden.